پروژه برق

نمایش 1–16 از 18 نتیجه

 • پکیج کامل مدلسازی قسمت متحرک بال در SimMechanics با Matlab

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مدلسازی دقیق موتور آهنربا دائم سنکرون برای درایوهای برق در Matlab

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پخش بار (Power Flow) نیوتون-رافسون در Matlab

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • کدهای Matlab برای محاسبه جریان توان هارمونیک شعاعی

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج کامل کدهای Matlab برای استفاده از جعبه ابزار ++ABC

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • شبیه سازی منبع تغذیه بدون وقفه UPS در سیمولینک MATLAB

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع فعال همراه میکروگرید

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج کدهای تخمین نویز

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج کدهای شناسایی نوری حروف

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج کدهای تشخیص امضا

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج کامل ساخت Adaptive Filter در MATLAB

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • لبه یابی تصویر با Robinson

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • لبه یابی تصویر با Laplacian

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • تنظیم محدوده پویای غیرخطی جهت بهبود روشنایی تصویر

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مدلسازی سلول و پانل فتوولتائیک

  75,000 تومان تعداد فروش : 0
 • محاسبه زاویه ارتفاع خورشیدی در هر روز از سال

  75,000 تومان تعداد فروش : 0