سیستم ذخیره ساز انرژی خورشیدی

 

ذخیره ساز سیستم فتوولتاییک معمولاً از نوع باتری است. سیستم باتری شامل موارد زیر می شود:

۱- محفظه باتری

۲- کنترل کننده شارژ باتری

۳- پانل های فرعی مجزا برای مدارهای بار بحرانی

در مجموعه باتری، ذخیره انرژی در قالب باتری صورت می گیرد و در صورت وجود بخشهای فرعـی مربـوط بـه مـدار بحرانی، در هنگام قطع برق، مدارهای مربوط به بار بحرانی در محل مصرف کار مـی کننـد. در ایـن صـورت، وقتـی شـبکه سراسری بی برق می شود، واحد خورشیدی از شبکه اصلی جدا شده و تنها بارهای حساس کـه از قبـل مشـخص شـده انـد توسط واحد تغذیه می شوند. مدارات بار حساس، از یک پانل فرعی سیم کشی می شوند که از بقیه مدارات الکتریکـی مجـزا است. اگر قطع برق در طول ساعات روز اتفاق بیفتد، آرایه فتوولتاییک قادر است با کمک باتری، برق مورد نیـاز را تـأمین کند. اگر قطع برق در شـب اتفـاق بیفتـد، بـاتری بـار مـورد نیـاز را تـأمین مـی کنـد. امـروزه بـاتری هـای سـرب اسـید، نیکل- کادمیوم، هیدروکسید نیکل و لیتیوم در دسترس می باشند که باتری های سرب اسید مصرف بیشتری دارند.

مهمترین فاکتور در انتخاب باتری برای سیستم های فتوولتاییک قابلیت تخلیه شدن و شـارژ شـدن شـدید در دفعـات مختلف بدون ایجاد هرگونه خسارت و آسیب برای باتری است. برای دستیابی به ظرفیت های بـالاتر مـیتـوان بـاتری هـا را بایکدیگر سری و یا موازی نمود.

دستگاه کنترل شارژ باتری در سیستم های فتوولتاییک مستقل از شبکه، به منظور جلوگیری از تخلیه کامل باتری هـا و یا شارژ بیش از حد آن بکار میرود، به طوری که از معیار حداکثر عمر مفید آنها استفاده می گردد. بخش شـارژ، وضـعیت شارژ باتری ها را از نظر جریان و ولتاژ ورودی، دمای محیط، غلظت الکترولیت و غیره کنترل کرده و در مواقـع لـزوم، طبـق طراحی های انجام شده عملکرد لازم را متناسب با شرایط و وضعیت باتری ها بر سیستم اعمال می کند، به گونه ای کـه طـول عمر مفید را افزایش داده و امکان استفاده از بیشترین ظرفیت قابل دسترس باتری ها را نیز در اختیار مصـرف کننـده قـرار دهد.

به طور خلاصه وظیفه این دستگاه عبارت است از:

۱- اندازه گیری ولتاژ خروجی پانل ها
۲- اندازه گیری جریان خروجی پانل ها
۳- اندازه گیری ولتاژ خروجی باتری ها
۴- اندازه گیری جریان خروجی باتری ها
۵- اندازه گیری دمای محیط
۶- اندازه گیری غلظت الکترولیت باتری ها
۷- تصمیم گیری قطع یا وصل ولتاژ و جریان خروجی پانل ها جهت شارژ باتری ها
۸- تصمیم گیری قطع یا وصل ولتاژ و جریان خروجی پانل ها جهت مصرف کننده

15

من ابوالفضل طالبی، فارغ التحصیل مهندسی برق قدرت هستم. علاقه زیادی به رشته برق و کامپیوتر دارم. هر وقت که زمان آزاد داشته باشم تو این حوزه ها مطالعه می کنم و توانمندی خودم رو افزایش میدم. به خاطر همین، تونستم در زمینه های پژوهشی، فنی، برنامه نویسی تحت ویندوز، وِب، اندروید، میکروکنترلر، شبیه سازی با نرم افزارهای Matlab، Ansys Maxwell و پروتئوس پیشرفت زیادی داشته باشم. امیدوارم که این وب سایت ( #گیل_پروژه ) بستر مناسبی باشه تا بتونم در بضاعت خودم به همه شما دوستان کمک کنم تا شما هم رشد علمی چشمگیری رو تجربه کنین.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان